Stichting

.

Beleid

RSIN-nummer: 854084721

Beloningsbeleid:


De bestuursleden van de Stichting GouweHart Orkest ontvangen voor hun bestuurswerk geen vergoeding. Daadwerkelijk gemaakte noodzakelijke onkosten kunnen wel gedeclareerd worden. Het gaat dan uitsluitend om onkosten die de doelstelling van de stichting ondersteunen.

Bestuursleden die als amateur in het orkest spelen, betalen dezelfde deelnemersbijdrage als andere de musici. Bestuursleden die als professional in het orkest spelen, betalen net als andere professionals geen bijdrage, maar krijgen ook geen vergoeding.

De dirigent en de professionele aanvoerders in het orkest krijgen de maximaal door de belastingdienst toegestane vrijwilligersbijdrage van 4 euro 50 per uur. Zij zijn geen bestuursleden.

.

Secretariële jaarverslagen

.

Financiële jaarverslagen